Agencja Ochrony Argus posiada swoje struktury na terenie prawie całego kraju oferując najlepsze rozwiązania ochrony dla swoich klientów.

Zarządzanie potencjałem ludzkim odbywa się poprzez Dyrektorów Regionalnych i podległych im Kierowników Regionalnych, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za prawidłową realizację zadań wynikających z zawartych kontraktów.
Zapraszamy do współpracy!

Created by Netlander.pl