Ochrona fizyczna

Specjalizujemy się w ochronie dużych obiektów handlowych i przemysłowych. Znamy doskonale największe problemy właścicieli tego typu obiektów, którymi są ogromne straty spowodowane niegospodarnością pracowników, złą organizacją pracy, a przede wszystkim kradzieżami towarów dokonywanymi głównie przez, lub przy udziale osób zatrudnionych. Straty z tego tytułu sięgają nawet kilku procent obrotów.

Agencja Argus posiada sprawdzone rozwiązania gwarantujące redukcję tych zjawisk o ok. 80%. Są to konkretne wymierne i policzalne oszczędności dla właścicieli, stąd ogromne zainteresowanie współpracą z nami.

Ze względu na dynamiczny rozwój firmy bardzo starannie dobieramy naszych klientów, zachowując stale wysoki poziom świadczonych usług. Szczególnie skuteczny jest oferowany przez nas pakiet wewnętrzny, polegający na całkowitym nadzorze nad dostawami, magazynem, marketem, kasami, pracownikami i współpracownikami naszych zleceniodawców oraz klientami sklepów. Nadzorujemy całkowicie obiekt, a w razie uzasadnionych podejrzeń przenikamy nawet do struktur firmy lokując w niej swoich zaufanych pracowników, co skutkuje zdemaskowaniem nielegalnych wewnętrznych układów i powiązań powodujących ogromne straty dla firm.

Obecnie ochraniamy już ponad siedemset obiektów wielu renomowanych i znaczących na rynku przedsiębiorstw, zatrudniając ponad 1500 osób.  Naszymi klientami są duże sieci handlowe m.in. Jeronimo Martins Dystrybucja (sieć BIEDRONKA), , Rossmann.

Niekonwencjonalne rozwiązania, skuteczność, profesjonalizm - Argus.


Monitoring

Agencja Argus posiada własne centrum Monitorowania, które obsługiwane jest przez doświadczonych pracowników ochrony.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług w zakresie grup interwencyjnych korzystamy z usług sprawdzonych podwykonawców. Pozwala nam to zapewnić jak najszybszy czas dojazdu na miejsce wystąpienia alarmu. Przez to rozwiązanie możemy świadczyć swe usługi na terenie całego kraju.

Głównymi klientami naszej firmy są sieci handlowe. Nasi pracownicy są w stanie dostosować się do różnych standardów i procedur dotyczących świadczenia usług z zakresu monitorowania według obowiązujących w danej firmie procedur.

Posiadamy bardzo rozbudowany system raportowania. Możemy informować praktycznie o wszystkim naszych klientów w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych. Nasze indywidualne, unikatowe oprogramowanie pozwala praktycznie na nieograniczoną konfigurację raportów.

Dyspozytorzy CMA ARGUS posiadają również niezbędną wiedzę pozwalającą na doraźne usuwanie problemów technicznych dotyczącym instalacji alarmowych. W przypadkach wystąpienia awarii systemu zapewniamy stałą ochronę fizyczną obiektu.


Konwoje

Konwoje są jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań, jakie powierzają nam nasi Klienci.

W zawiązku z cym usługi te realizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Usługę konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998r., w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Nasze pojazdy wyposażone są w wyspecjalizowane systemy lokalizacji GPS i sygnalizacji zagrożenia co umożliwia natychmiastowe uruchomienie odpowiednich procedur.

Wysoki poziom wykonywanych usług utrzymujemy dzięki autorskiemu systemowi szkolenia. Obejmują on zajęcia z taktyki ochrony oraz konwojowania, psychologii, jak również szkolenie strzeleckie z wykorzystaniem systemu IPSC.

Każdy konwój realizowany przez Agencję Argus jest ubezpieczony. Agencja bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłki od momentu jej pobrania do chwili dostarczenia do odbiorcy.


Szkolenia

Przedmiotem działania jest szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr dla wewnętrznych służb ochrony oraz komercyjnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia, a także realizacji innych przedsięwzięć dydaktycznych w szeroko pojętej dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach, szerokiej wiedzy teoretycznej i wieloletniej praktyce zawodowej z zakresu ochrony osób i mienia.

Programy pod względem metodycznym i dydaktycznym oparte są na najnowszych wzorach szkoleń służb ochronnych na świecie.

Nasza dewiza

„Skuteczność miarą prawdy”


Zabezpieczenia techniczne

Projektujemy oraz montujemy systemy alarmowe, CCTV, p.poż. w oparciu o sprzęt analogowy jak i cyfrowy. Wykorzystujemy do ich nadzoru łączność analogową, GSM oraz łącza internetowe.

Każdy system zabezpieczenia technicznego powinien być odpowiednio dobrany oraz wyróżniać się prostą i czytelną obsługą.

Wszystkie instalacje wykonywane są przez naszych pracowników wedle jednakowych standardów ustalonych wraz ze Zleceniodawcą.

Created by Netlander.pl